1.सम्राट अशोकाच्या अभिलेखात वर्णित लोकशाही मूल्यांचा भारतीय संविधानावर प्रभाव


2. पंचशिलात निहीत सामाजिक तत्वज्ञान