नाशिकच्या त्रिरश्मी लेण्याच्या विकासात सातवाहन राजांचे योगदान

भारतात इ.स.पू. 3000 वर्षापूर्वी अतिशय समृद्ध आणि प्रगतीशील अशा सिंधू सभ्यतेने विकासाची चरम सीमा गाठली होती. प्रगतीचा चरमोत्कर्ष गाठलेली ही ही सभ्यता आर्यांच्या आक्रमणामुळे नष्ट झाली. राजकीयदृष्ट्या स्थिरस्थावर झाल्यावर आर्यांनी आपली संस्कृती येथील लोकांवर लादण्याचा प्रयत्न केला. त्याचाच एक भाग Read More