कामगार कल्याण आणि बुद्ध

प्रस्तावना : बुद्धाचा धम्म हा ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ असा आहे . बुद्धाने मानवी जीवनाच्या प्रत्येक पक्षावर भाष्य केलेले आहे . बुद्धाचा धम्म हा समानतेवर आधारलेला आहे . स्त्री-पुरुष ,श्रेष्ठ -कनिष्ठ, गरीब -श्रीमंत असा भेद बुद्धाला अमान्य होता .समाजात आजदेखील Read More

सामाजिक व आर्थिक विकासाचा बुद्धाचा सिद्धांत

:: प्रस्तावना :: जागतिकीकरणाच्या सध्याच्या युगात आर्थिक विकास हाच मनुष्य जीवनाचा अविभाज्य भाग झाल्याचे दिसते. आर्थिक विकासाच्या अनुषंगाने सामान्य जनतेच्या प्रगतीला चालना मिळाली तर वावगे  वाटण्यासारखे काही नाही. राष्ट्राचा विकास हा शेवटी प्रत्येक व्यक्तीच्या विकासावर अवलंबून असतो. मनुष्यामधील ‘समाज’ हा Read More